Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český pohár

Český pohár I.  -  2012

 

Královéhradecký svaz stolního tenisu

                       vypisuje

 

 

 

 

 

 

 

 

  Český pohár tříčlenných družstev mužů a žen – ročník 2011/12  -  I. stupeň

 

 

 

 

 

 

A.   Všeobecná ustanovení:

1.     Zúčastnit se mohou družstva registrovaných závodníků ze všech oddílů

     a klubů stolního tenisu Královéhradeckého kraje – soutěž není přístupná neregistrovaným závodníkům.

2.     Podmínkou účasti je řádné vyplnění přihlášky do soutěže a její odeslání

nejpozději 29. února 2012 = na adresu: (nebo mailem: 

stolni.tenis@volny.cz)    Ladislav Kozák,  J. Fučíka 197,  517 71 České

Meziříčí

3.     Spolu s přihláškou do soutěže je oddíl povinen poslat soupisku ve dvojím vyhotovení. Soupisky se vypracovávají pouze tehdy, přihlašuje-li oddíl více družstev. V takovém případě jsou soupisky pevné a každý člen oddílu smí být pouze na jedné soupisce. Startuje-li pouze jedno družstvo oddílu, soupiska není nutná a hrát může každý člen oddílu s platnou registrací, místo soupisky bude předložen před utkáním potvrzený EVIDENČNÍ SEZNAM ODDÍLU jako doklad o zaplacení registračních poplatků startujících závodníků na tuto sezonu.

4.     Přihlášená družstva startují na náklady svého oddílu.

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Technická ustanovení:

 

 

 

 

 

5.     Utkání se hrají bílými míčky ***, podle SŘ ST, pokud není v tomto ROZPISE uvedeno jinak. Míčky dodá domácí družstvo.

6.     Utkání se hrají do zisku 6. bodu  =  zahajuje se čtyřhrou!!! 

7.     Bude se hrát stejným systémem jako se hraje ČP ve II.st., kam postoupí první dvě družstva a který řídí ČAST.

Při nerozhodném výsledku 5:5 rozhodují sady, míčky, los.

Pořadatelem je družstvo nižší soutěže 2011/12 nebo družstvo, které je v sout. 2011/12 ve stejném stupni umístěné hůře. Posuzuje se umíst. k 31.12.2011.

8.     Systém soutěže je vylučovací s postupným nasazováním družstev z vyšších

     soutěží. Nejlepší 4 družstva sehrají finál. turnaj systémem každý s každým.

9.     Pokud se družstva nedohodnou jinak, je hracím dnem  p á t e k  od 18 hodin.   

      Utkání se může pouze předehrávat  b e z   o z n á m e n í   nebo odehrát 

      následující sobotu či neděli hned po pátečním termínu.

10.    Zápisy z utkání je bezpodmínečně nutné posílat nejpozději v pondělí po hracím termínu!    

 

Kozák Ladislav  předseda VV KvHSST