Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Usnesení z konference regionálního svazu stolního tenisu Rychnovn.Kn


konané 6.9.2007 na ČSTV v Rychnově n.Kn

  1. Konference zvolila:

pracovní předsednictvo ve složení: Jakubec Josef,Provazník Pavel a Malík Tomáš

mandátovou komisi ve složení: Krupička Tomáš,Dvořáček Václav a Duzbaba Jaroslav

návrhovou komisi ve složení: Kovaříček Josef,Melkes Vítězslav a Šmejkal Jiří


  1. Konference vzala na vědomí:


1.zprávu VV RSST a STK o činnosti a zprávu o hospodaření v sez.2006-2007

2.zprávu mandátové komise: z 24 oprávněných delegátů se konference zúčastnilo 23


   3. Konference schválila:

1. program a jednací řád konference

2. čerpání rozpočtu za sezónu 2006-07

3. rozpočet na sezónu 2007-08 ve variantě „A“ která počítá se schodkem

8590.-Kč ( schodek bude hrazen z rezervy RSST)

4. dodatek v rozpisu soutěží pro sez.2007-08(v případě vyčerpání vratného

vkladu na pokuty je oddíl povinen ho doplnit na částku 350.-Kč do 14 dnů)

5. zvýšení poplatku za účast v soutěži na 350.-Kč za jedno družstvo od sezóny

2008-09

6. návrh projednat podání žádosti na získání grantu od Krajského úřadu


4. Konference zvolila delegátem na konferenci krajského svazu p.Pavla

Provazníka


za návrhovou komisi

Kovaříček Josef