Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ČAST Regionální svaz stolního tenisu Rychnov nad Kněžnou 16. srpna 2007R O Z  P I S

mistrovských soutěží družstev mužů, žen, dorostu a žactva

v sezóně 2007/2008

1. Vypsané soutěže


1.1. Regionální přebor mužů I. třídy .................. 4 členná družstva

  1. Regionální přebor mužů II. třídy ................. 4 členná družstva

  2. Regionální přebor mužů III. třídy ............... 4 členná družstva

  3. Regionální přebor žen .................................. 2 členná družstva

  4. Regionální přebor dorostenců ...................... 3 členná družstva

  5. Regionální přebor dorostenek ...................... 2 členná družstva

  6. Regionální přebor starších žáků ................... 3 členná družstva

  7. Regionální přebor starších žákyň ................. 2 členná družstva

  8. Regionální přebor mladších žáků ................. 3 členná družstva

  9. Regionální přebor mladších žákyň ............... 2 členná družstva


2. Střídavý start & Věkové kategorie

viz Soutěžní řád (dále SŘ) čl. 462, čl. 501


2.1. nejmladší žactvo ........................................ od 1.1.1997

2.2. mladší žactvo ............................................. od 1.1.1995

2.3. starší žactvo ............................................... 1.1.1993 - 31.12.1994

2.4. dorost ......................................................... 1.1.1990 - 31.12.1992


3. Oprávnění ke startu

  1. družstvo musí tvořit registrovaní členové jedné TJ (SK), případně povolené hostování

  2. všichni hráči(ky) uvedení na soupiskách družstvech v sezóně 2007/2008 musí mít zaplacen registrační poplatek na tuto sezónu

  1. oddíl (SK) musí mít od RSST Rychnov nad Kněžnou potvrzený evidenční seznam členů na tuto sezónu, který vyhotovuje ve 4 výtiscích na příslušném tiskopisu ČAST.

3.4. V RP mužů všech tří tříd se povoluje start žen všech kategorií. Výjimku tvoří ženy na základu soupisek divize, popř. ligy žen, které věkově nespadají do mládežnických kategoriích - těmto se účast v RP mužů nepovoluje.


4. Přihlášky

Řádně vyplněné přihlášky na tiskopisech RSST zašlou organizační pracovníci oddílů (SK) potvrzené předsedou oddílu (SK) na adresu: Pavel Provazník, Chaloupkova 622, 517 41 Kostelec nad Orlicí do 31.8. 2007 !!! ,dále viz bod 6.6

5. Systém regionálních soutěží

5.1. Regionální přebor mužů 1. třídy o 13 účastnících dvoukolově

5.2. Regionální přebor mužů 2. třídy o 13 účastnících dvoukolově

5.3. Regionální přebor mužů 3. třídy o 7 - 12 účastnících dvoukolově

5.4. úřední hrací den pro soutěže mužů v regionálním přeboru všech tříd je pátek od 18.30 hodin

5.5. výjimky z úředního hracího dne pro soutěže reg. přeboru mužů schvaluje STK RSST

na základě písemné žádosti uvedené v přihlášce do soutěže

5.6. ostatní kategorie družstev budou sehrány formou jednorázového regionálního přeboru

5.7. pro mládežnické kategorie budou vypsány regionální bodovací turnaje (BT) s hracími dny

sobota či neděle a se začátkem vždy od 08.30 hodin.

5.8. Adresa pro odesílání zápisů o utkání poštou:

Ladislav Provazník, Sokolská 261, 517 21 Týniště nad Orlicí,

nutno zaslat poštou 1. pracovní den po sehraném utkání,

SMS ve tvaru NÁZEV SOUTĚŽE DOMÁCÍ – HOSTÉ VÝSLEDEK (např. RP1 Peklo A – Vamberk C 9:9) nutno poslat IHNED po sehraném utkání na 605 172 777 - posílá domácí družstvo !!!
6. Podmínky pro účast

6.1. mít k dispozici schválenou hrací místnost min. se dvěma neporušenými stoly na st. tenis,

neporušené síťky a vhodné osvětlení

6.2. v šatně a herně zajistit optimální teplotu, která je stanovena od 10 do 28 stupňů Celsia

6.3. závodníkům se musí umožnit přístup do šatny a herny nejpozději do 30 minut

před stanoveným začátkem utkání (BT)

6.4. domácí mužstvo musí zajistit nejméně 6 ks nových míčků ***(pořadí míčků pro utkání

není stanoveno), zápisy pro utkání, teploměr, schválený plánek hrací místnosti

6.5. uhradit vklad do soutěže Kč 250,- za každé družstvo nejpozději

ve čtvrtek 6. září 2007 16:30 hodin v budově Sportovního sdružení ČSTV v Rychnově n. Kn., U stadionu 1498 (býv. OVČSTV, 1. patro nad kuželkárnou) na konferenci RSST RK, před tímto termínem možno zaplatit na ČSTV Rychnov u p. Hubálkové

6.6.Vyplněné evidenční seznamy(4x) včetně dokladu o zaplacení registračních poplatků, vkladů do soutěže, vyplněné soupisky a plán hracího prostoru zašlete spolu s přihláškou do soutěže – viz bod 4 do 6.9.2007na adresu Pavel Provazník, Chaloupkova 622, 517 41 Kostelec nad Orlicí

6.7.Každý oddíl uvede na přihlášce značku nového míčku o pr. 40mm, se kterými bude hrát utkání na domácích stolech (míčky tříhvězdičkové *** schválené ITTF)

7. Osvětlení

Podle pravidel ST s výjimkou intenzity osvětlení, kde postačuje pro regionální soutěže

alespoň l světelný zdroj 500 W umístěný nad středem stolu, opatřený stínidlem proti oslňování

závodníků. Přídavná světla se povolují za podmínky, že neoslňují závodníky.


8. Čekací doba

Čekací doba je dvacet minut od úředního začátku utkání, dále SŘ čl. 123,332


9. Úhrada nákladů

Družstva startují na náklady svých TJ (SK), mohou startovat i na náklady členů družstva či sponzorů.


10. Předehrání a odložení utkání

Pokud se organizační pracovníci družstev dohodnou o předehrání utkání, STK RSST musí být předem informována. Odložení utkání se provádí ve zcela výjimečných případech na základě písemné žádosti v duchu SŘ, čl. 326.02


11. Pořádkové pokuty

11.1. Pozdní odeslání zápisu o utkání, nenahlášení SMS: poprvé: Kč 30,- , podruhé: Kč 40,- , potřetí a další Kč 60,- ,nesehrání utkání: první provinění: Kč 350,- , druhé: Kč 450,- , třetí a další provinění Kč 500,- , družstvo povinně sestupuje. Při nenastoupení domácího družstva: uhradí vyúčtované jízdné hostujícímu družstvu.

11.2. Na aktivu oddílů bude vybírán vratný vklad na pokuty za každý oddíl v částce Kč 350,-, a to bez ohledu na to, kolik má oddíl družstev v regionálních soutěžích. Z tohoto vkladu budou hrazeny udělené pokuty. Pokud udělené pokuty překročí částku Kč 350,-, je oddíl povinen ihned vložit dlužnou částku na účet RSST, jinak nebude připuštěn ke startu v regionálních soutěžích, resp. nebude mu umožněno dohrát sezónu.

12. Postupy a sestupy

12.1. Postupy z RP 1. třídy a sestupy z krajské soutěže 2MB dle Rozpisu KvHSST

12.2. Do RP 1. třídy přímo postupuje vítěz RP2. třídy,  do RP 2. třídy přímo postupuje vítěz RP 3. třídy. Postupy z 2. a dalších míst v návaznosti na vyšší soutěže.

12.3. Z  RP 1. třídy do RP 2. třídy a z RP 2. třídy do RP 3. třídy sestoupí minimálně poslední družstvo. Předposlední a výše umístěná družstva v RP 1. a 2. třídy sestoupí v závislosti na počtu sestupujících z krajské soutěže 2MB do regionálního přeboru 1. třídy Rychnov nad Kněžnou.


13. Pořadí zápasů v utkání družstev

Je stanoveno SŘ, v RP1. třídy mužů se hraje do dosažení 10. bodu, v RP2. a 3. tř. mužů všech 18 zápasů, v ost. soutěžích se bude hrát do získání vítězného bodu (podle Rozpisu jednorázového OP družstev)


14. Sportovní úbor

Podle pravidel ST, nutno dodržovat15. Potahy pálky

Podle pravidel ST = rozlišení: červená x černá, s razítkem ITTF a dle aktuálního přehledu schválených potahů vydaném ITTF.


16. Registrace závodníků

Řádně vyplněný tiskopis „Přihláška k registraci“ + foto (jako na pas) + doklad o zaplacení poplatku za provedení se zasílá na ČAST, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov


17. Právo účasti a předpokládaná účast

RP 1. třídy:

Lhoty B; Kostelec n.O. D; Vamberk B; České Meziříčí; Kostelec n.O. E; Rychnov n Kn.; Prorubky; Peklo; Olešnice; Lhoty C (postup z RP 2); Častolovice B (postup z RP 2); Voděrady B (převod soutěže z Týniště n.O.); Doudleby n.O. (převod soutěže z Voděrad)

RP 2. třídy:

Záměl (sestup z RP 1); Prorubky B; Olešnice B; Solnice; Voděrady C; Tutleky; Týniště n.O. B; Vamberk C; Rychnov n Kn. B; Hroška; Peklo B; Dobré (postup z RP 3); Slatina (postup z RP 3)

RP 3. třídy:

Lhoty D; Dobruška; Týniště n.O. C; Lupenice; Častolovice C; Voděrady D; Rychnov n Kn. C; Olešnice C; Častolovice D; Doudleby n O. B; Voděrady E (převod soutěže z Doudleb n O. pozn. zaujímá místo sestupujícího z RP 2) + eventuelně další družstva, která se přihlásí


18. Losování

Losování je veřejné a uskuteční se na konferenci RSST RK ve čtvrtek 6. září 2007 v 16.30 hodin v budově Sportovního sdružení ČSTV v Rychnově n. Kn., U stadionu 1498 (býv. OVČSTV, 1. patro nad kuželkárnou). Pozvánky již nebudou zasílány !!!


19. Závěrečná ustanovení

STK RSST Rychnov nad Kněžnou si vyhrazuje právo změn, doplňků a správného výkladu tohoto Rozpisu.

               Josef Jakubec v.r.                                                        Pavel Provazník

                      VV RSST                                                                       STK RSSTV Rychnově nad Kněžnou dne 16. srpna 2007